Polama Oorgoolam (2022) Tamil Movie

Movie Name Polama Oorgoolam
Starcast Madhusudhan Reddy, Praboojit, Shakthi Mahendra, Ravi Elumalai, Thulasi Madam, Devika Madam, Krishna Simmha, Sudharshan Suriya, Sivkarthik, Rafiq Aiyer, Aadhirajan
Directed by Nagaraj bai durailingam
Cinematography Vaishaly Subramaniam - David Baskar
Edited by Deepak - Nagaraj Bai Durailingam
Music by K. M. Rayan
Genres Sports, Drama
Release Date 24 June 2022
Duration 2h 11m