Lovers Love Stori (2022) Telugu Movie

Movie Name Lovers Love Stori
Starcast Dhruvan Katakam, Shravani Majjari, Vinayak Desai, Alankrita Shah, Shaurya Sadanand, Vijaya Krishna V, Teja A
Directed by Vempati Srenivas - Venugopal Makala
Cinematography N Mahesh Bushan
Edited by SVV Cuts
Music by Joy Solomon
Genres Romance, Drama
Release Date 24 August 2022 (ott)
Duration 1h 42m