Mugil Pete (2021) Kannada Movie

Movie Name Mugil Pete
Starcast Manuranjan Ravichandran, Kayadu Lohar, Tara, Avinash, Sadhukokila, Rangayana Raghu, Appanna, Prashanth Siddi
Directed by Bharat S Navunda
Cinematography Ravivarma
Edited by Arjun Kittu
Music by Shridhar V Sambram
Genres Drama
Release Date 19 November 2021
Duration 2h 17m